Ostatnio niewiele jest o nas, co nie znaczy, że nie działamy III nagroda dla WXCA

Zespół WXCA:
Szczepan Wroński, Michał Poziemski, Krzysztof Moskała, Monika Lemańska, Małgorzata Dembowska

architektura krajobrazu – Krzysztof Herman

wizualizacje – Vivid Vision