2019
wyróżnienie III stopnia

Konkurs koncepcyjny KOŁO ,,Projekt łazienki 2019″

2018
wyróżnienie

Konkurs na koncepcję zagospodarowania wybranych terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Milanówka

2018
wyróżnienie I

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2017
III nagroda

Konkurs na koncepcję zagospodarowania otoczenia willi przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie

2016
II miejsce ex aequo

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny ideowy na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej

2015
I nagroda

Koncepcja parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych

2015
I nagroda

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska wraz z koncepcją terenów przyległych

2015
II miejsce ex aequo

Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i urbanistyczno-architektonicznej obszarów poprzemysłowych przestrzeni “Śródmieście VIa” w Opolu

2015
II nagroda

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania części terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego w Warszawie

2012
wyróżnienie pieniężne

Konkurs na projekt rewitalizacji obszaru Podzamcza w Lublinie

2012-2013
nagroda ex-eaquo

Pomnik Armii Krajowej w przestrzeni Ogrodu Pamięci Narodowej

2010
wyróżnienie

Konkurs na koncepcję zagospodarowania Portu i Cypla Czerniakowskiego

2009
wyróżnienie

Konkurs studencki na Polsko-Ukraiński Dom Spotkań Młodzieży Akademickiej