Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i urbanistyczno-architektonicznej obszarów poprzemysłowych przestrzeni “Śródmieście VIa” w Opolu