Konkurs na projekt rewitalizacji obszaru Podzamcza w Lublinie