Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania części terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego w Warszawie