praca konkursowa

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PLACU NARUTOWICZA
Warszawa
2013

WSPÓŁPRACA:
Krzysztof Moskała, Michał Poziemski

OPIS KONCEPCJI
Ochota jest dzielnicą śródmiejską o zielonym charakterze. Taki też zaproponowano plac, który będzie pełnił funkcję ogrodu i miejsca spotkań mieszkańców. Plac w obecnej formie stanowi niedokończone dzieło wybitnej urbanistyki Warszawy okresu międzywojennego. Szansa przekształcenia tej przestrzeni daje możliwość dopełnienia dawnych planów i stworzenia prawdziwego centrum dzielnicy o godnej oprawie architektonicznej. Zaprojektowano pierścień nowej zabudowy z usługami w parterach. Nowe budynki wyznaczają czytelny kształt placu zamykając go w określone ramy i nadając bardziej przyjazną skalę. Dominantą placu Narutowicza jest kościół pod wezwaniem św. Jakuba. Ciemny kolor cegły, która przeżyła pożogę wojenną nadaje skojarzenia z tym miejscem. Drugim obiektem jest budynek akademika zwany Alcatraz. Jego siła oddziaływania tkwi w skali budowli. Jest to monumentalny, ciężki w swoim wyrazie gmach pokazujący siłę II RP. Dla tych biegunów znaleziono odpowiednie dopełnienie. W centralnej części założenia powstały funkcję ożywiające przestrzeń – plac zabaw, zbiornik wodny i fontanna. Po zewnętrznej stronie pojawiła się pergola będąca miejscem wystaw oraz ogródków kawiarnianych. Dodatkowo plac zyskał przestrzeń o odmiennym charakterze, przed budynkiem Alcatraz powstał plac studencki tzw. Ogród Inicjatyw. Osie kompozycji obecnie zatarte przez nieuporządkowaną zieleń uczytelniono. Pomnik Narutowicza zyskał godną oprawę.