konkurs – wyróżnienie III stopnia

PROJEKT KONCEPCYJNY OGRODU ZABAW NAD JEZIOREM DŁUGIM W OLSZTYNIE Z BUDYNKIEM TOALETY PUBLICZNEJ
Olsztyn,
2019

Współpraca:
Michał Poziemski, Magdalena Mularzuk, Milena Jeromin, Katarzyna Fuszara.

ZAŁOŻENIA KONCEPCJI:
Stworzenie ogrodu zabaw wraz z toaletą publiczną w malowniczej scenerii nad Jeziorem Długim stało się impulsem do stworzenia obiektu ściśle powiązanego z ogrodem i rekreacją. Nowa toaleta została zaprojektowana jako pawilon rekreacyjny będący atraktorem w przestrzeni parku. Dzięki wpisaniu w jego formę różnych funkcji, sprzyja spotkaniom mieszkańców i zachęca do spędzania czasu w różnej postaci, dając szansę na integrację użytkowników.
Sylwetka obiektu, będąca wynikiem zaproponowanych funkcji, jest zauważalna w przestrzeni a jednocześnie dobrze się wpisuje w kontekst dzięki formie mającej również odniesienie do domków letniskowych, naturalnym materiałom i skali.
Pawilon zlokalizowano przy bulwarze, dzięki czemu została wytworzona relacja widokowa z nabrzeżem jeziora.