konkurs – II nagroda równorzędna

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ I URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH PRZESTRZENI “ŚRÓDMIEŚCIE VIA” W OPOLU

lokalizacja: Opole
rok: 2015

Zespół: Michał Poziemski, Krzysztof Moskała, Robert Grudziąż.